[A17b] Sun lamps can draw power at night

Started by RemingtonRyder, July 27, 2017, 06:29:41 PM

Previous topic - Next topic

RemingtonRyder

I saved my game at night (night being the time when the sun lamp powers off for the plant rest period) and when I re-loaded that game the sun lamp was still off but drawing power as if it was daytime. Switching the sun lamp off and on manually cleared the problem.

Can't repro in vanilla so it's almost certainly a mod bug.


<modIds>
<li>Core</li>
<li>935898363</li>
<li>AnimalsLogic</li>
<li>953429016</li>
<li>932124891</li>
<li>CleaningArea</li>
<li>1091642181</li>
<li>JTMoreAreas</li>
<li>Logistics</li>
<li>RuntimeGC</li>
<li>726479594</li>
<li>759219409</li>
<li>MarvsCombatReadinessCheck</li>
<li>MarvsDifficultyExpansion</li>
<li>MarvsHarsherTundra</li>
<li>MarvsHuntingRestricted</li>
<li>MarvsLimitedBlight</li>
<li>MarvsUISoundChanges</li>
<li>MarvsLessIncidentTrolling</li>
<li>MarvsNerfTheOverpoweredWool</li>
<li>MarvsNoDoomedFriendlies</li>
<li>MarvsNoDoomedNewbies</li>
<li>MarvsPeacefulFixes</li>
<li>MarvsPleaseHaulPerishables</li>
<li>MarvsReallyToxicFallout</li>
<li>MarvsDisasters</li>
<li>MarvsSometimesRaidsGoWrong</li>
</modIds>
<modNames>
<li>Core</li>
<li>AC-Enhanced Crafting - A17</li>
<li>Animals Logic</li>
<li>Billy's Improved Caravan Formation</li>
<li>Bridgello</li>
<li>CleaningArea</li>
<li>Custom Music</li>
<li>JTMoreAreas</li>
<li>Logistics</li>
<li>RuntimeGC</li>
<li>Storage Search A17</li>
<li>Wildlife Tab</li>
<li>Combat Readiness Check</li>
<li>Difficulty Expansion</li>
<li>Harsher Tundra</li>
<li>Hunting Restriction</li>
<li>Limited Blight</li>
<li>Less Annoying UI Sounds</li>
<li>Less Incident Trolling</li>
<li>Nerf The Overpowered Wool</li>
<li>No Doomed Friendlies</li>
<li>No Doomed Newbies</li>
<li>Peaceful Difficulty Fixes</li>
<li>Please Haul Perishables</li>
<li>Really Toxic Fallout</li>
<li>Solar Apocalypse and Rogue Planet</li>
<li>Sometimes Raids Go Wrong</li>
</modNames>